Üldinfo

„Lapse hääl!“ projekti üheks oluliseks eesmärgiks on luua süsteemne lapse õigusi käsitlev õppemoodul Tartu Ülikoolis. Õppemooduliga alustab Tartu Ülikool käesoleval kevadel ning moodul on mõeldud TÜ Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika instituudi ning Õigusteaduskonna huvitatud tudengitele. ÜRO Lapse õiguste komitee on oma soovitustes Eesti riigile märkinud järgmist:

ÜRO Lapse õiguste komitee soovitused Eesti riigile:

20. Komitee soovitab osalisriigil jätkata:
b)inimõiguste, eriti lapse õiguste regulaarsete väljaõppe- ja täiendusprogrammide loomist kõigi lastega ja laste jaoks töötavate spetsialistide jaoks (näit. kohtunikud, juristid jaõpetajad; haldus- ja riigiametnikud; kohalike omavalitsuste ja tervishoiu ametnikud ning lasteasutustes ja laste kinnipidamisasutustes töötav personal).

Just eelnimetatust lähtuvalt on lapse õiguste õppemoodul suunatud eelkõige lastega ja laste heaks töötavatele spetsialistidele. Õppemooduli ained keskenduvad järgmistele teemadele: lapse areng, lapse parimad huvid, lapse õigused, lapse ärakuulamine, lapsesõbralik kohtumenetlus jt teemad. Õppemooduli kaudu suurendatakse üliõpilaste teadlikkust lapse õigustest ni loengute, seminaride kui ka praktika kaudu. Täpsem õppemooduli kirjeldus on leitav siit lähiajal.
Lisainfo:
Projektijuht Kiira Nauts
kiira@lastekaitseliit.ee
631 1128