Õpetajale

  • Kuna kogu projekt keskendub peamiselt mitteformaalsele õppele, on siinkohal võimalik teil tutvuda sellega, mis on mitteformaalne õpe.
  • Väga palju kasulikku materjali leiab ka compasito lehelt.

Head avastamist!