Nõuandev kogu

Projekti “Lapse hääl!” juures tegutseb ka nõuandev kogu. Nagu nimestki eeldada võib, on tegu konsultatiivse organiga, kelle ülesandeks on toetada projekti tegevuste elluviimist.
Projekti nõuandev kogu kohtub neljal korral. Kohtumiste sisuks on peamiselt seni läbi viidud projekti tegevused ja planeeritavad tegevused.

Projekti nõuandvas kogus osalevad esindajad järgmistest organisatsioonidest:
Olga Andreitsuk Tartu Ülikooli Narva Kolledžist
Andres Aru Õiguskantsleri lapse õiguste osakonnast
Irina Golikova Sillamäe Lastekaitse Ühingust
Merle Haruoja Inimõiguste Instituudist
Julia Kovalengo SOS Lastekülast
Marianne Meiorg Inimõiguste Keskusest
Johanna Helin MTÜ-st Mondo
Maari Ross MTÜ-st Mondo
Alar Tamm MTÜ-st Lastekaitse Liit
Dagmar Kutsar Tartu Ülikoolist
Katre Luhama Tartu Ülikoolist
Mare Leino Tallinna Ülikoolist