Osalemine

Kuni juunikuuni (2013) külastab projektimeeskond erinevaid koole Ida-Virumaal, levitamaks infot antud projekti  kohta. Koole külastatakse mitmeid ja paljusid, nii eesti- kui ka venekeelseid, ent juunikuus valitakse projekti tarbeks välja kuus kooli, kes hakkavad kahe aasta raames projektis kaasa aitama.  Just nendest kuuest koolist valitakse kokku 48 noort, kellest moodustatakse kaks gruppi. Üks grupp on mõeldud 24. eesti keelt kõnelevale noorele, teine grupp 24.noorele, kes kõnelevad vene keelt.
Seejärel hakkavad toimuma põnevad seminarid.
Seminare on kokku seitse. Kolm seminari eesti keelt kõnelevatele noortele, kolm seminari vene keelt kõnelevatele noortele ning üks ühine seminar, kus osalevad kõik projektis osalevad noored.