Tallinna Ülikoolis hakatakse lapse õigusi õpetama

3. aprill, 2015 0

MTÜ Lastekaitse Liit ja Tallinna Ülikool allkirjastasid 31.03.2014 koostöölepingu lapse õiguste õppesuuna arendamiseks ülikoolis.

Aastaks 2016 luuakse Tallinna Ülikoolis lapse õiguste õppemoodul, mis on eelkõige suunatud oma töös lastega ning laste heaks töötavatele spetsialistidele, eelkõige tulevased lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad, juristid ning noorsootöötajad.

Lapse õiguste komitee, kui lapse õiguste konventsiooni järelevalveorgan, soovitas 2003. aasta lõppjäreldustes Eestile lapse õiguste teemal regulaarsete väljaõppe- ja täiendusprogrammide loomist kõigi lastega ja laste jaoks töötavate spetsialistide jaoks.

Mooduli arendamisel lähtutakse spetsialistide töös esile kerkinud praktilistest kitsaskohtadest, lähtudes lapse parimatest huvidest. Interdistsiplinaarse õppe kaudu õpivad erinevate valdkondade spetsialistid koos leidma ühiseid lahendusi lapse heaolu puudutavates küsimustes (alaealised õigusrikkujad, hooldusõiguse vaidlused jt).

MTÜ Lastekaitse Liit juhataja Martin Medar leiab, et süsteemne töö lapse õiguste teadvustamisest tulevikus lastega kokku puutuvatel spetsialistidel peab algama juba ülikoolis. “Meil on väga hea meel, et jõudsime Tallinna Ülikooliga sellise lepinguni, mis parandab tulevikus veelgi meie lastega töötavate spetsialistide erialast pädevust,” sõnas Medar. 

Lastekaitse Liidu eestvedamisel viiakse antud algatus ellu koostöös Tallinna Ülikooli kolme instituudiga: Sotsiaaltöö Instituut, Kasvatusteaduste Instituut ja Õigusakadeemia.

Õppemoodul luuakse projekti “Lapse hääl!” raames, mille kaudu loodi möödunud aastal esmakordselt Eestis sarnane õppemoodul ka Tartu Ülikoolis.

Projekti toetab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel ning Sotsiaalministeerium.