II eesti õppekeelega seminar Remniku Õppe- ja Puhkekeskuses

7. veebruar, 2014

5.-6.veebruaril kogunesid taaskord kolme eesti õppekeelega koolide õpilased ja õpetajad Remnikule.
Seekordne seminar keskendus lapse osalusõigusele ning partneritena olid kohal veel UNICEF, Eesti Väitlusselts ning MTÜ Foorumteater.
Kahe päeva jooksul õppisid lapsed, kuidas kirjutada ametlikku kirja, millega ametnike, direktorite jt otsustajate poole pöörduda. Samuti aitas Eesti Väitlusselts lastele õpetada argumenteerimist ning seda, kuidas oma seisukohti tõestada.
MTÜ Foorumteater tutvustas õpetajatele rõhutute teatri erinevaid vorme – foorumteater, nähtamatu teater jne. Õhtuks valmis õpetajate poolt ka väike nähtamatu teatri etteaste õpilastele.
Järgmine, kolmas seminar toimub juba aprilli alguses ning siis on teemaks juba laps kui oma kohustuste ja õiguste kandja.