“Lapse hääl!” alustab seminaridega

26. november, 2013

Projekt „Lapse hääl!“ toob 26.-27. novembril kokku kolme kooli noored ja nende õpetajad Remniku Õppe- ja Puhkekeskusesse. Esimest seminari viivad läbi UNICEF Eesti, MTÜ Mondo, MTÜ Foorumteater ning MTÜ Lastekaitse Liit.

Esimesel seminaril selgitatakse lastele, mis on laste endi roll oma õiguste ja kohustuste realiseerimisel ja ellu viimisel. Selleks töötavad meie partnerid koos lastega, selgitades neile, mis õigused on neile ette nähtud ning millised kohustused vastavad igale õigusele. Kõik seminarid on üles ehitatud kasutades töötubade meetodit: aktiivne osalemine ning läbi kogemine, erinevad mängud ja simulatsioonid ning ühised arutelud.

Samasisuline seminar leiab aset ka vene õppekeelega koolidele 5-6.detsembril, samuti Remniku Õppe- ja Puhkekeskuses. Siis osalevad seminaril kolme vene õppekeelega kooli noored ja nende õpetajad, kes töötavad samuti koos meie partneritega, läbides samu töötube.

Lisaks nimetatud seminaridele, leiavad aset veel kolm seminari: kaks eesti õppekeelega koolidele (Jõhvi Gümnaasium, Avinurme Gümnaasium, Iisaku Gümnaasium), kaks vene õppekoolidele (Narva Paju kool, Kiviõli kool, Sillamäe Kannuka kool) ning üks ühine suveseminar kõikidele projektis osalevatele koolide õpilastele. Projekt kulmineerub laste ja noorte enda poolt koostatud lapse õiguste monitooringuga! Projekti raames väljatöötatud materjale, mänge ja töövahendeid saavad hiljem oma töös lastega kasutada kõik huvilised!

Projekti rahastab EMP toetuste vabaühenduste fond Avatud Eesti Fondi vahendusel ning Sotsiaalministeerium.