Pressiteade

13. august, 2013 0

Säärase pressiteate väljastas projekti meeskond 5.augustil, kui algas rahvusvaheline koolitus lapse õiguste teemadel.

MTÜ LASTEKAITSE LIIT PRESSITEADE

 

5. augustil 2013 saab avalöögi MTÜ Lastekaitse Liit projekt “Lapse hääl!”. Kolme päeva jooksul toimub Ida-Virumaal Remniku Õppe-ja Puhkekeskuses projekti “Lapse hääl!” raames rahvusvaheline lapse õiguste koolitus.

Kaheaastane projekt “Lapse hääl!” keskendub Ida-Virumaa koolidele, kaasates lapse õiguste monitooringusse nii õpilasi (vanuses 12-14) kui ka õpetajaid kuuest, nii eesti kui ka vene õppekeelega koolist Ida-Virumaal. Projekti peamiseks eesmärgiks on edendada teadlikkust lapse õigustest ja lapse õiguste olukorrast, keskendudes eeskätt lapse osalusõigustele. Eestis toimub antud projekt esmakordselt ning projekti metoodika võeti üle Moldova CRIC (Child Rights Information Centre) organisatsioonilt. Juunikuus valiti erinevate Ida-Virumaa koolide seast välja kuus partnerkooli, milleks on: Narva Paju kool, Iisaku Gümnaasium, Kiviõli Vene Gümnaasium, Avinurme Gümnaasium, Sillamäe Kannuka kool ja Jõhvi Gümnaasium.

Remniku Õppe- ja Puhkekeskuses toimuv lapse õiguste koolitus on mõeldud nii partnerkoolide õpetajatele kui ka projekti partneritele. Koolitus on eelduseks sügisest algavatele lastele ja noortele mõeldud seminaridele, mis toovad kokku erinevate koolide õpilased ja õpetajad, arutamaks lapse õiguste teemadel ning kaardistamaks olukorda lapse osaluõigustest Ida-Virumaal.

Kogu info projektist “Lapse hääl!” on kättesaadav projekti kodulehel – www.lapsehaal.lastekaitseliit.ee

Käesolevat projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Lisainfo: Kiira Nauts, “Lapse hääl!” projekti juht, tel: 53771086

Alar Tamm, MTÜ Lastekaitse Liit juhataja, tel: 5086656