Lapse õiguste koolitus Remniku Õppe- ja Puhkekeskuses

13. august, 2013 0

5.-7.augustil toimus Remniku Õppe- ja Puhkekeskuses projekti “Lapse hääl” raames rahvusvaheline lapse õiguste koolitus. Koolitusel osalesid nii projekti partnerid kui ka projekti partnerkoolid. Koolitajaks oli juba üle 20.aastast kogemust lapse õiguste valdkonnas omav Peter Dixon. Koolitusel osales ka Cezar Gavriliuc, kes juhtis säärast projekti Moldovas.

 

Koolituse kokkuvõte:

5.-7.augustil Remniku Õppe- ja Puhkekeskuses toimunud

 “Lapse hääl” projekti koolituse kokkuvõte.

Osalejateks olid:

MTÜ-st Lastekaitse Liit osalesid Alar Tamm, Kiira Nauts, Gertha Teidla-Kunitsõn, Kerli Kuusk, Helika Saar, Malle Hallimäe, Mart Valner. MTÜ Lastekaitse Liit Noortekogust osales koolitusel Ann Kulasalu.

Samuti osalesid koolitusel Irina Golikova, Irina Barinov, Vassili Golikov (Sillamäe Lastekaitse Ühingust), Marianne Meiorg ja Kelly Grossthal (Inimõiguste Keskusest), Nikolai Kunitsõn ja Jaanus Välja (MTÜ Mondo), Marit Ummelas ja Ermo Säks (MTÜ Pererahvas), Merle Haruoja (Inimõiguste Instituut), Toomas Palu (UNICEF), Cezar Gavriliuc (Child Rights Information Centre Moldova), Vahur Laiapea (Ikoon), Julia Kovalenko (SOS Lasteküla), Olga Korosteleva ja Zanna Smola (Narva Paju kool), Relika Kaljumäe, Liina Sutt, Kristeli Peri (Iisaku Gümnaasium), Arne Piirimägi, Roman Smolov, Tatjana Efimova (Kiviõli Vene Gümnaasium), Aivar Saarela, Alli Kaarama, Marika Schasmin (Avinurme Gümnaasium), Kadri Kivirand, Laimute Juknaite (Jõhvi Gümnaasium). Samuti osales koolitusel 12-aastane Patrik Saagim.

Koolitusel osales kokku 37 inimest.

Koolitus keskendus Lapse õiguste konventsioonile, lapse õigustele, sh lapse osalusõigusele.

Esimene päev, 5.august

Koolituse esimesel päeval, 5.augustil, alustati esmalt üksteisega tutvumisest. Et osalejaid oli palju ning enamus osalejatest ei teadnud üksteist, oli see koolituse läbiviimise suureks eelduseks, kuna paljud mängud ja harjutused toimusid väikestes gruppides ning eeldasid arutelusid ja diskussioone. Samuti anti lühike ülevaade tegevustest, mis ootas osalejaid koolitusel ees.

Ühiselt kooskõlastati koolituse kava, see tähendab, et kõigil oli võimalus oma arvamus ja ettepanek koolituse veelgi paremaks muutmise osas öelda.

Seejärel andis Cezar Moldovast (Child Rights Information Centre Moldova) ülevaate Moldovas läbi viidud analoogsest projektist, tuues välja kõik projekti etapid, samuti erinevad riskid ja ohud ning asjad, mille peale tuleks rohkem mõelda, millega rohkem arvestada. Näiteks on oluline arvestada asjaoluga, et kui meedia soovib antud projekti kajastada, ei tohiks see kuidagi kahjustada projektis osalevaid lapsi ja noori.

Pärast tutvumist Moldova praktikaga, viisid koolitajad läbi harjutuse, aitamaks mõtestada ja selgitada välja probleemid, millega Eesti lapsed kokku puutuvad. Järgnes kokkuvõte päevast, kommentaarid ja ettepanekud.

Teine päev, 6.august

Teine päev, 6.august, algas aruteluga eelmisel päeval läbitud teemadel, mis on oluliseks tagasisideks koolitajale. Seejärel lahati lapse põhiõigusi, konventsiooni nelja põhiprintsiipi, milleks on:

Lapse osalusõigus (artikkel 12) on aluseks ka projektile „Lapse hääl!“.

Neljale põhiprintsiibile järgnes ka Lapse õiguste konventsiooni põhjalik tutvustus, hõlmates Lapse õiguste konventsiooni ajalugu, sellega ühinenud riike ja konventsioonis olevad artiklid. Siia kuulus ka arutelu lapse õigustest Eestis – kuidas rakendub konventsioon Eesti tingimustes. Oluline rõhuasetus oli ka lapse õigustest projektis „Lapse hääl!“.

Pärastlõunane osa andis põhjaliku ülevaate sellest, kuidas lapse õigused toimivad, tutvustades erinevate osapoolte vastutust ja kohustust (perekond, kogukond, riik). Siinkohal toodi välja ka see, kuidas saavad lapsed oma õigusi rakendada.

Kohvipausile järgnes juba väga konkreetne selgitus sellest, mis on laste osa projektis (seminarid, monitooring). Siinkohal tugineb projekt laste kodanikuõigustele, õigusele olla ära kuulatud, samuti õigus informatsioonile ning eneseväljendusele.

Päeva lõpetas kokkuvõte päevast. Lisaks sellele anti igale osalejale nö väike kodutöö, milleks oli esseede lugemine. Kõik osalejad said valida nelja erineva essee vahel, mis oli vaja järgmiseks päevaks läbi lugeda. Esseed pärinesid raamatust „Laste õigused, ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtete rakendamine praktikas.“ ning kõik esseed kajastasid ühte olulist lapse õiguste printsiipi.

 

Kolmas päev, 7.august

Kolmandat päeva, 7.augusti, alustati Lapse õiguste konventsiooni üldiste rakendusmeetmetega – kuidas antud konventsiooni rakendada. Seejärel võttis sõna Kiira Nauts, projekti „Lapse hääl!“ juht. Kuna kolmandaks päevaks oli osalejatel tekkinud juba mitmeid küsimusi seoses projekti, nende rolli ja laste rolliga, vastas projektijuht kõikidele küsimustele, andes ka lisaselgitusi. Samuti said kõik osalejad soovi korral teha ka ettepanekuid projekti edukama läbiviimise toetamiseks.

Kõikide koolitusel lahatud teemade osas kasutati erinevaid, interaktiivseid meetodeid. Nö koolitaja monoloogi sisaldas koolitus vähe ning suurem rõhk oli osalejate enda rühmatöödel ja nende esitamisel. Samuti kasutati erinevaid mänge ja tehnikaid. Kõik mängud ja tehnikad on leitavad koolituse materjalidest.

Koolitusel ilmnes mitmeid osalejate soove ja ettepanekuid, samuti muresid. Ehk kõige suurem mure, mis osalejatel oli, oli asjaolu, et õpetajad tunnevad, justkui seadus ei kaitsekski neid. Neil puudub kindlustunne selles osas.

Teiseks oluliseks küsimuseks oli, et kuidas kaasata teisi õpetajaid oma koolist antud projekti ? Kuidas kaasata neid õpetajaid, kes ei osalenud koolitusel ning kelle klassidest ei osale ka õpilasi seminaridel?